Převod WordPress webu na HTTPS

Provozovat web na zabezpečeném protokolu HTTPS je již dnes nutnost a v letošním roce 2018 se instalace SSL certifikátu stala standardem nejen kvůli GDPR, ale i pro jeho snadnou dostupnost. Instalace SSL certifikátu Let’s Encrypt je zdarma a nabízí ji každý průměrný...

Nejpoužívanější online aplikace

Online nástroje a služby se postupně staly součástí mojí každodenní práce. Většinu z nich budete určitě znát, ale třeba… Online nástroje a služby se postupně staly součástí mojí každodenní práce. Většinu z nich budete určitě znát, ale třeba WorkFlowy nebo Coggle...

Využívejte Work breakdown structure

Work breakdown structure je technika projektového řízení, která pomáhá rozložit projekt na co nejmenší nepřekrývající se celky. Ty lze poté dále dělit na menší části až do chvíle, kdy je každá část dobře nacenitelná a časově odhadnutelná. K čemu to je dobré Při tvorbě...

Co dělá technický dozor?

Určitě znáte pojem stavební dozor nebo technický dozor stavebníka. Označuje se tak osoba, která kontroluje průběh stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací dle projektové dokumentace. Technický dozor při tvorbě webu provádí stejnou činnost. Kontroluje...

Proces tvorby webu

Seznámím vás s procesem tvorby webu, který vnímám jako nejuniverzálnější pro různé typy webových prezentací a e-shopů. Ne vždy je potřeba striktní rozdělení na jednotlivé části procesu, . 1. Prvotní analýza a ukotvení projektu Důležitá je první osobní schůzka, kde se...