Využívejte Work breakdown structure

Work breakdown structure je technika projektového řízení, která pomáhá rozložit projekt na co nejmenší nepřekrývající se celky. Ty lze poté dále dělit na menší části až do chvíle, kdy je každá část dobře nacenitelná a časově odhadnutelná.

K čemu to je dobré

Při tvorbě webu se používá hlavně pro základní nacenění projektu. Bez WBS můžete snadno zapomenout na důležité části projektu a tím chybně odhadnout celkovou cenu. Pomocí WBS si také lépe uvědomíte rozsah projektu a jeho časovou náročnost.

Jak používat WBS

Základem relevantní WBS je nashromáždění dostatečného množství vstupních informací k projektu. Pokud klient není schopný nebo ochotný spolupracovat na získávání těchto informací, nemůže být nikdy WBS tak přesná, aby výsledný odhad ceny a rozsahu projektu mohl být brán jako konečný. Jak moc se bude odhad od reality lišit pak závisí pouze na vaší zkušenosti odhadnout klienta. Takový klient, který tuto pro vás důležitou, leč z jeho pohledu neproduktivní část nepřijímá, vám pak připravuje nejednu bezesnou noc a je možná lépe popřemýšlet, zda ho hned zpočátku neposlat ke konkurenci.

Napsat si WBS má určitě smysl i pokud výstupy nevyužijete pro cenovou kalkulaci. Dokážete si lépe rozvrhnout projekt a shrnout, co všechno bude třeba k jeho úspěšnému dokončení. Jednotlivé části mohou řešit členové týmu nebo subdodavatelé a vy jako projektový manažer potom přesně víte, co je pro dokončení projektu ještě potřeba dodělat, jaká je časová a finanční náročnost.

Jak WBS zhmotnit?

WBS má stromovou strukturu, proto ji můžete psát jako odrážky v textovém editoru nebo použít myšlenkovou mapu, třeba i barevnou. Já pro odrážkovou variantu využívám online aplikaci WorkFlowy, ze které přikládám ukázku, jak by taková WBS při tvorbě webu mohla vypadat. Stejnou WBS jsem pak vytvořil jako myšlenkovou mapu v aplikaci coggle.

Zdeněk Stoklasa

Jsem multipotenciál a generalista. Pečlivý, samostatný, zodpovědný a Apple pozitivní. Sledujme se na LinkedIn. Nezávazně.

Napište mi

ahoj@zsto.cz

Fakturační údaje

Zdeněk Stoklasa
Na Zahrádkách 892
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO 86931725
ID datovky gp753gh

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 07.07.2008, eviduje: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, sídlo: Na Zahrádkách 892, Bystřice pod Hostýnem 768 61