Zpracování osobních údajů

1.

Udělujete tímto souhlas Zdeňku Stoklasovi, se sídlem Na Zahrádkách 892, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 86931725, zapsaném v živnostenském rejstříku, eviduje MěÚ Bystřice pod Hostýnem (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

U poptávkového formuláře

 • jméno a příjmení
 • e-mail

Cookies

 • Pro monitorování návštěv využívám služby Google Analytics, která ukládá anonymní data, dle kterých nelze určit konkrétní osobu.

2.

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem odpovědi na poptávku nebo dotaz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Zdeněk Stoklasa, Na Zahrádkách 892, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ahoj@zsto.cz.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel online aplikace Fakturoid s.r.o. IČ 04656679 pro vystavení faktury.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.

Webová stránka www.zsto.cz používá zabezpečený protokol HTTPS, který tak chrání odeslaná data z formulářů.